กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อรรถพร ยกดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ศิริลักษณ์ บุญเที่ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

พัชร์ณรินทร์ พินชัย
ครูผู้ช่วย