กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

พัชร์ณรินทร์ พินชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรไพลิน ช่างหล่อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0612853315
อีเมล์ : pownpailin.cha@gmail.com

สิริพิมล บุญรักษา
ครูขั้นวิกฤต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 095-8974212
อีเมล์ : siriphimol.boonruksa02@gmail.com