กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พัชร์ณรินทร์ พินชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรไพลิน ช่างหล่อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

สิริพิมล บุญรักษา
ครูขั้นวิกฤต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2