กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ภัณฑิรา สัตบุษย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2