ครูอัตราจ้าง

ณธเดช บุญแสนแผน
ครู (อัตราจ้าง)

สิริพิมล บุญรักษา
ครู (อัตราจ้าง)

วีรยุทธ เทียมวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1