กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ทิพย์วรรณ สังข์นัครา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

สุภาวรรณ ลาเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

วีรยุทธ์ มหาสนิท
ครูผู้ช่วย