กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ณัฐพิศิษฐ์ ธนะวรเสฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

พิลัยพร ไชยมาตร
ครูผู้ช่วย

สุขิตา ธัญญเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

วีรยุทธ เทียมวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวดาวิกา ศรีอนุช
ครูผู้ช่วย