กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ณัฐพิศิษฐ์ ธนะวรเสฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

พิลัยพร ไชยมาตร
ครู คศ.1

สุขิตา ธัญญเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดาวิกา ศรีอนุช
ครูผู้ช่วย