ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญทำบุญผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 3430) 02 ก.ค. 63
เดินรณรงค์ป้องกันไวรัส COVID-19 (อ่าน 3398) 20 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 3442) 17 พ.ค. 63
การเรียนออนไลน์ วันที่ 18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 63 (อ่าน 10051) 09 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 3009) 07 เม.ย. 63
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง (อ่าน 3043) 27 ส.ค. 62
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 3634) 20 มิ.ย. 62
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานซื้อเครื่องดนตรีสำหรับวงดุริยางค์ (อ่าน 3740) 10 มิ.ย. 62
แจ้งการปรับปรุงปรับปรุงอาคารโดม (อ่าน 4157) 22 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานดับกระแสไฟฟ้าทั้งอำเภอเกาะสีชัง (อ่าน 3659) 22 พ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย (อ่าน 3702) 22 พ.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 3608) 17 พ.ค. 62
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม (อ่าน 3527) 14 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 3518) 09 พ.ค. 62