ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน

ณ วันที่  18   มิถุนายน  2561

โรงเรียนเกาะสีชัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

 

       

 

ที่

ชั้น

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

14

14

28

 

2

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

15

12

27

 

3

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

9

13

22

ยังไม่มารายงานตัว 1 คน

4

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

9

11

20

 

5

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

12

14

26

 

6

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

14

11

25

 

7

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

8

8

16

 

8

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

8

7

15

 

9

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

10

8

18

 

10

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

11

8

19

 

11

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

11

9

20

 

12

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

11

11

22

ยังไม่มารายงานตัว 1 คน

13

มัธยมศึกษาปีที่ 1

14

22

36

 

14

มัธยมศึกษาปีที่ 2

30

21

51

 

15

มัธยมศึกษาปีที่ 3

21

20

41

 

16

มัธยมศึกษาปีที่ 4

7

3

10

 

17

มัธยมศึกษาปีที่ 5

7

2

9

 

18

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

7

9

 

รวมชั้นประถมศึกษา

132

126

258

 

รวมชั้นมัธยมศึกษา

81

75

156

 

รวมทั้งโรงเรียน

213

201

414