ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนเกาะสีชัง / คณะครู ใส่เสื้อสีเหลือง และสำหรับนักเรียน ใส่ชุดนักเรียน โรงเรียนเกาะสีชัง
15 พ.ค. 62 ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม
ห้องโสตฯ / เสื้อเหลือง โรงเรียนเกาะสีชัง